Majstrovstvá OPK Detva a Memoriál M . Kulicha XII ročník

Predstavenstvo OPK v Detve v zmysle pokynov SPK a podľa plánu práce streleckej komisie stanovilo termín konania Majstrovstva OPKv streľbe malokalibrovkou M 400a XII. ročníka Memoriálu Martina Kulicha - verejného streleckého preteku

na deň 23. apríla 2016

na streleckom štadióne SNP v Sielnici podľa pripojeného rozpisu. Každé PZ a poľovnícka organizácia v zmysle pokynov OPK Detva vyšle na toto majstrovstvo najmenej jedno trojčlenne družstvo.

V prípade nedodržania tohto nariadenia bude nezúčastnenému PZ alebo poľovníckej organizácii vyúčtovaná pomerná časť organizačných nákladov.

Na Majstrovstvách OPK sa môžu zúčastniť aj členovia iných OPK. Členovia iných OPK budú hodnotení mimo poradia.

Na VSP – Memoriál Martina Kulicha XI. ročníksa môžu zúčastniť strelci bez obmedzenia príslušnosti k SPK .

Termín podania prihlášok najneskôr v deň konania Majstrovstva.

Na Majstrovstvách OPK a na VSP sa víťazom stáva strelec – družstvo s najvyšším dosiahnutým bodovým výsledkom. Ak dosiahnu viacerí strelci alebo družstvá maximálny možný počet bodov, budú všetci hodnotený na prvom mieste a následne sa vynechá taký počet miest o koľko bolo prvé miesto rozšírené.

Ak dosiahnu viacerí strelci rovnaký najvyšší počet bodov, rozhoduje o ich poradí na prvých troch miestach rozstrel podľa bodu 10.4. Streleckého poriadku SPK

Súťažiaci strelci na majstrovstvách OPK budú hodnotení ako jednotlivci aj družstvá .

Súťažiaci vo VSP - Memoriál Martina Kulicha XII. Ročník budú hodnotení ako jednotlivci.

Attachments:
Download this file (Propozície na VSP a Majstrovstvá OPK 2016.docx)Propozície na VSP a Majstrovstvá OPK 2016.docx[Propozície]135 kB
Nachádzate sa tu: Home Strelectvo Strelecké podujatia OPK Majstrovstvá OPK Detva a Memoriál M . Kulicha XII ročník