Zemplínske poľovnícke dni 2015

Slovenská poľovnícka komora prostredníctvom Obvodných poľovníckych komôr Trebišov, Michalovce, Sobrance, UVLF v Košiciach, Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, OÚ Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Mesto Trebišov, primátor mesta Marek Čižmár zorganizovali výstavu trofejí poľovnej zveri spojenú s odborným seminárom.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka a prezidenta SPK a SPZ Tibora Lebockého v dňoch 11. – 12. apríla 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.

Organizačný výbor ZPD v zložení: Ing. Michal Pancák, OPK Trebišov, Ing. Štefan Hudák, OPK Michalovce, Ing. Zdenko Kondík, OPK Sobrance, Ing. Peter Pšak, Lesy SR š.p. OZ Sobrance
Odborný garant: Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., UVLF Košice

Program Zemplínskych poľovníckych dní bol nasledovný:

Slávnostné otvorenie a prehliadka výstavy sa uskutočnila v sobotu od 9:00 hod. v MsKS v Trebišove. V čase od 10.30 nasledoval Odborný seminár. V poobedňajšom bloku bolo vyhodnotenie výtvarných prác „Poľovníctvo a poľovník v očiach deti“. Počas celého dňa sa konala aj predajná výstava poľovníckych potrieb.

Odborný seminár na tému Aktuálne problémy v obhospodarovaní malej zveri sa konal v Divadelnej sále MsKS. Autori od prezentovali nasledovné podnetné referáty :

Zranená zver na pozemných komunikáciách (T. Lebocký, R. Janto)
Poznatky a skúsenosti z obhospodarovania malej zveri na západoslovenskej rovine (J.Slamečka)
Súčasná situácia v obhospodarovaní malej zveri na južnom Zemplíne (J. Ciberej)
Aktuálna problematika na úseku poľovníctva (zástupca OÚ v Trebišove)

V Nedeľu 12.04.2015 pokračovala výstava trofejí v Estrádnej sála MsKS Trebišov spojená s predajnou výstavou poľovníckych potrieb ako aj súťažou vo varení guľášu.

Sprievodným program v MsKS a jeho okolí bolo vystúpenie trubačov s ukážkami signálov a poľovníckej hudby, ďalej ukážky vábenia zveri ako aj ukážky z kynológie, konkrétne výcvik a práca poľovného psa. Sokoliari prezentovali niektoré druhy dravcov ako aj ukážky z ich práce.

Príloha: fotodokumentácia z ZPD

Slovenská poľovnícka komora
Ing. Štefan Engel, PhD.

Attachments:
Download this file (Zemplínske poľovnícke dni 2015.pdf)Zemplínske poľovnícke dni 2015.pdf[format PDF + Fotky]1481 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Podujatia Poľovnícke dni Zemplínske poľovnícke dni 2015