OPK Liptovský Mikuláš - pozvánka

Dátum: 22.10.2014
Miesto: Reštaurácia Čierny Orol, Liptovský Mikuláš
Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba komisií, mandátnej, volebnej, návrhovej, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie volebného a rokovacieho poriadku

4.      Správa o činnosti Predstavenstva za predchádzajúce funkčné obdobie

5.      Správa o činnosti Dozornej rady za predchádzajúce funkčné obdobie

6.      Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za predchádzajúce funkčné obdobie

7.      Voľba predsedu OPK, členov predstavenstva OPK, predsedu dozornej rady a jej členov, predsedu disciplinárnej komisie a jej členov

8.      Voľba delegátov a náhradníka na 1. Výročný snem SPK dňa 6.12.2014, odporúčanie kandidátov do komisií SPK

9.      Schválenie  plánu hlavných úloh a investičných zámerov na nasledujúcich 5 rokov

10.  Diskusia

11.  Schválenie uznesenia

12.  Záver

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Správy a informácie I. výročný snem snem-OPK OPK Liptovský Mikuláš - pozvánka