OPK Veľký Krtíš - Pozvánka na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov

Obvodná poľovnícka komora vo Veľkom Krtíši, Vám oznamuje, že Výročná konferencia Obvodnej poľovníckej komory vo Veľkom Krtíši /ďalej len VK OPK/ sa bude konať dňa 30.10.2014 o 15.30 hod. v Spojenej škole v Modrom Kameni.

Predstavenstvo OPK určilo na svojom zasadnutí dňa 26.08.2014 kľúč pre počet delegátov v zmysle § 18 Stanov SPK a to jeden delegát na každých aj začatých 100 držiteľov platných PL, ktorí nie sú členmi ani zamestnancami poľovníckej organizácie a ktorí budú zastupovať držiteľov platných PL na výročnej konferencii OPK ako delegáti. Z uvedeného dôvodu OPK vo Veľkom Krtíši zvoláva stretnutie držiteľov platných PL s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Veľký Krtíš a ktorí nie sú členmi ani zamestnancami poľovníckej organizácie na deň 30.09.2014 o 15.00 hod. v kancelárii OPK – ul. Mierová 1, vo Veľkom Krtíši, kde si zvolia delegátov na výročnú konferenciu OPK podľa uvedeného kľúča. Pozvánka a materiály na konferenciu budú zvoleným delegátom odovzdané na uvedenom stretnutí.

Ing. Miroslav Hudec
predseda OPK Veľký Krtíš

Ing. Milan Cúth
vedúci kancelárie OPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OPKVK-Stretnutie nezaradených.docx)OPKVK-Stretnutie nezaradených.docx[Pozvánka .doc]37 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Správy a informácie I. výročný snem snem-OPK OPK Veľký Krtíš - Pozvánka na stretnutie držiteľov platných poľovných lístkov