Verejný strelecký prebor – Guľový štvorboj-G200

Slovenský poľovnícky zväz Turčianska regionálna organizácia Martin usporiada

                     Verejný strelecký prebor – Guľový štvorboj-G200
                 6.septembra 2014 na strelnici v Kláštore pod Znievom

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku: predseda TRgO SPZ Noga Štefan
Hlavný rozhodca: predseda streleckej komisie Radoslav Vladár
Ekonóm preteku: tajomník TRgO SPZ Martin Badová Zuzana
Rozhodcovský zbor: členovia streleckej komisie TRgO SPZ Martin

Časový rozpis:
6.septembra 2014 /sobota/
8,00-9,00-prezentácia
9,15- otvorenie preteku
13,00-vyhlásenie výsledkov
Disciplína:
1./ Terč líška sediaca- terč pevný, vzdialenosť 100m guľovnicou, 5 výstrelov, časový limit 5 minút, mieridlá mechanické alebo optika, bez obmedzenia zväčšenia , poloha v leže bez opory
2./ Terč srnec -terč pevný, vzdialenosť 100m, guľovnicou,5 výstrelov,  časový limit 5min, mieridlá optické, bez obmedzenia zväčšenia  poloha v stoji s oporou o pevnú tyč alebo bez opory
3./ Terč kamzík- terč pevný, vzdialenosť 100m, guľovnicou, 5 výstrelov, časový limit 5 min, mieridlá optické, bez obmedzenia zväčšenia, poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory
4./ Terč diviak- treč pevný, vzdialenosť 100m, guľovnicou, 5 výstrelov, časový limit 5 min, mieridlá otvorené alebo optické, bez obmedzenia zväčšenia, poloha v stoji bez opory   

Podmienky streľby:
Prípustné sú všetky poľovnícke guľovnice, ktoré vyhovujú platnej legislatíve a podľa Zákona o poľovníctve sa môžu používať na odstrel raticovej zveri do hmotnosti 5,00kg vrátane optiky. Najmenší povolený kaliber je .22 Hornet. Povolené sú  plné pažby s nastaviteľnou lícnicou a bodkou aj pažby s otvorom na palec. Zakázané sú automatické / samonabíjacie/ zbrane. Strelivo je dovolené len s poľovníckou kalibráciou .
Nastrelenie zbrane bude možné v prvej položke na kruhový terč v pravom hornom rohu na terči sediacej líšky, max 3 výstrely
Vklad:
Guľový pretek G 200- 15,-e
Ceny:
Prví traja pretekári obdržia peňažité ceny
Súťaž prebieha podľa platného streleckého poriadku a týchto propozícii. Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo pretekárom včas oznámi po dohode s hlavným rozhodcom.


Organizačný výbor TRgO SPZ Martin

Nachádzate sa tu: Home Strelectvo Strelecké podujatia OPK Verejný strelecký prebor – Guľový štvorboj-G200