Informácie pre chovateľov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa

V súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných u uhynutých diviakov v Poľsku v blízkosti hraníc s Bieloruskom Európska komisia vydala opatrenie, v ktorom ukladá zákaz vývozu živých ošípaných, mäsa a mäsových výrobkov z okresov v okolí ohniska nákazy v rámci Poľska a do krajín EÚ. Tým sú štandardným spôsobom zabezpečené garancie ďalšieho šírenia nákazy na území Poľska resp. ostatných krajín EÚ. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné robiť ďalšie opatrenia zo strany SR k dovozu mäsa z Poľska.

Aj napriek uvedenému hlavný veterinárny lekár SR vydal usmernenie pre všetky Regionálne veterinárne a potravinové správy na zvýšenie intenzity kontrol podmienok proti zavlečeniu nákazy do chovov na Slovensku - kontroly pohybu osôb, motorových vozidiel, premiestňovania ošípaných, zabezpečenie chovov proti kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami. Všetky tieto opatrenia smerujú k zabezpečeniu ochrany fariem a zvierat pred nákazou vírusom Afrického moru ošípaných.

 
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala usmernenie pre Regionálne veterinárne a potravinové správy, aby v spolupráci s poľovnými združeniami vykonávali zvýšený monitoring diviakov v regiónoch a informovali o aktuálnej nákazovej situácii v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, chovateľov ošípaných, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa.  


ŠVPS SR zároveň vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v diviačej populácii v Poľsku, Litve, Bielorusku a Ukrajine určila povinnosť vyšetrovať všetky vzorky od diviakov z okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad, ktoré boli zaslané na vyšetrenie klasického moru ošípaných, aj na prítomnosť protilátok proti africkému moru ošípaných.


ŠVPS SR je pravidelne informovaná o vývoji situácie zo strany Európskej komisie a je pripravená aktualizovať všetky nariadené opatrenia. Platnosťou nového nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sa mení spôsob hlásenia počtu použitých zvierat v projektoch.

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Správy a informácie Informácie pre chovateľov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa