Snem, - OPK Šala

 • OPK Šala - Pozvánka na stretnutie

  Obvodná poľovnícka komora Šaľa na základe § 18 odst. 2 Stanov SPK, pokynov SPK č.657/2014 zo dňa 23.07.204 a uznesenia P-OPK pozýva členov SPK-držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Šaľa, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľov poľovných revírov na stretnutie v rámci prípravy I. výročnej konferencie OPK Šaľa. Stretnutie sa uskutoční dňa :  

  02.októbra 2014 o 16.00 v zasadačke
  poľovníckeho domu PZ Agačáreň Šaľa-Veča v Šali-Veči.
 • V Žiline sa uskutočnil  IV. snem Slovenskej poľovníckej komory

  V sobotu, 7. novembra 2015 sa v Žiline, v priestoroch žilinského samosprávneho kraja, uskutočnil IV. snem Slovenskej poľovníckej komory.

  Na sneme sa zúčastnili členovia prezídia Slovenskej poľovníckej komory, pozvaní delegáti z Obvodných poľovníckych komôr a čestní hostia, medzi ktorými bol prítomný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. a štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Spevár.

  Snem Slovenskej poľovníckej komory prerokoval viaceré body, ktoré súvisia s plnením súčasných úloh Slovenskej poľovníckej komory, v nadväznosti na úlohy plánované na ďalší časový horizont.

  Termín nasledujúceho snemu Slovenskej poľovníckej komory bol predbežne stanovený na mesiac apríl 2016.

Nachádzate sa tu: Home Snem, - OPK Šala