OPK Galanta - stanovisko

V prílohe zasielame reakciu na Výzvu pre poslancov NR SR.

OPK Galanta

Attachments:
Download this file (OPKGalanta-reakcia.pdf)OPKGalanta-reak~.pdf[stanovisko]73 kB

OPK Námestovo - stanovisko

V prílohe Vám zasielam stanovisko OPK Námestovo, k listom SLOSP Nitra.

Attachments:
Download this file (OPKNamestovo-Reakcia na listy SLOSP.pdf)OPKNamestovo-Re~.pdf[stanovisko]55 kB

RgO SPZ Žilina - stanovisko

V prílohe stanovisko RgO SPZ Žilina k výzve spolku Pribina Nitra.

Attachments:
Download this file (Stanovisko-ZA.pdf)Stanovisko-ZA.pdf[stanovisko]1061 kB

OPK a OkO SPZ Piešťany - stanovisko

V prílohe vyjadrenie predstavenstva OPK a OkO SPZ Piešťany k listu SLS Pribina.

Attachments:
Download this file (OPK-PE-oficial.pdf)OPK-PE-oficial.pdf[stanovisko]624 kB

OPK Malacky - stanovisko

 

V prílohe stanovisko OPK Malacky k výzve spolku Pribina Nitra.

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[strana 1]677 kB
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf[strana 2]916 kB
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf[strana 3]419 kB

OPK Komárno - Zaujatie stanoviska

Vážený kolegovia , poľovníci!

 
Nedá mi, aby som nereagoval na článok uverejnený 26.2.2013 na portáli polovnictvo.com. V prvom rade som sklamaný, že tento portál poskytuje priestor aj  štvavej kampani proti SPK a SPZ, ktorú naďalej vedie SLOSP Pribina za účinnej pomoci podobných tzv. poľovníckych organizácií a ich predstaviteľov. Organizácií a ich predstaviteľov, ktorým nejde a nešlo ani doteraz o úspešné napredovanie poľovníctva na Slovensku, ale hlavne o diskreditáciu a neustálu kritiku tých, ktorí za svojho dlhoročného pôsobenia niečo dokázali a mysleli a myslia to s poľovníctvom na Slovensku vždy vážne a seriózne.

Čítať ďalej...

OPK Považská Bystrica - Zaujatie stanoviska k vyjadrenia spolku PRIBINA

   OPK Považská Bystrica dostala emailom list, ktorý bol zaslaný predstaviteľom vlády SR a predsedovi NR SR loveckým spolkom PRIBINA.

   Na začiatku sa predstavíme, sme organizácia , ktorá zastrešuje poľovníkov v pôsobnosti okresu Púchov a Považská Bystrica. Naša OPK eviduje 1271 poľovníkov, ktorí sú všetci členmi Slovenského poľovníckeho zväzu, nemáme ani jedného člena zo spolku Pribina alebo inej poľovníckej organizácie. 

Čítať ďalej...

Reakcia na útoky na poľovnícku samosprávu

Nase_pol_2012-s.jpg

Prajem pekný deň,

nesmierne ma mrzí zverejnená informácia alebo lepšie povedané účelová.

Určite sa mnohí pýtate prečo.

Dovoľte aby som bol konkrétny na uvedené vyjadrenia:

„Nový zákon priniesol nový členský príspevok do SPK“

Takýto poplatok bol už aj v minulosti a volal sa - "Fond rozvoja a zveľaďovania poľovníctva", len sa na ňom nepodieľali všetci užívatelia poľovných revírov, len poľovné revíry SPZ . Tiež mali pisatelia mylné informácie o výške poplatkov, ktoré sú stanovené od 0,07 do 0,18 Eura za ha podľa poľovnej oblasti a bonity poľovného revíru nie 0,13 až 0,19. 80 % z poplatkov zostáva pre OPK - to znamená že pre daný región a 20 % pre SPK. Aritmetický priemer je 0,125 a nie 0,16 . Aritmetický priemer ale nie je relevantný údaj z dôvodu neplatenia poplatku v územiach so 4 . a 5 . stupňom ochrany a že na Slovensku je početnosť poľovných revírov s vyššou bonitou nižšia ako je priemerná bonita.

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Klamstvá vs. realita